Tour of California 2009 - carbonfibrephoto

Stage 1- Van Walle and Brajkovic on Howell Mountain Road

tourcaliforniastagevanwallebrajkovic