Tour of California 2009 - carbonfibrephoto

Stage 1-Haedo on Howell Mountain Road

tourcaliforniastagehaedochase