Tour of California 2009 - carbonfibrephoto

Stage 3-Peloton on Sierra Drive

tourcaliforniastagepelotonsierradrive