Tour of California 2009 - carbonfibrephoto

Stage 3-Astana leading peloton up Sierra Drive

tourcaliforniastageastanaleadingpeloton